FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
4 079 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
573 200 Kč
4
Přijaté transfery
544 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
2 410 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 998 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 140 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
16 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 410 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 998 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 140 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
16 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč