FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 355 000 Kč
4
Přijaté transfery
353 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
197 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
2 625 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 430 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
640 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
130 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 625 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 430 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
640 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
130 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč