FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 355 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
197 600 Kč
4
Přijaté transfery
87 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
1 798 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 230 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
640 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 798 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 230 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
640 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč