FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 300 000 Kč
Nedaňové příjmy
167 500 Kč
Přijaté transfery
81 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
1 709 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 304 400 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
629 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 709 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 304 400 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
629 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč