FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 300 000 Kč
Nedaňové příjmy
167 500 Kč
Přijaté transfery
57 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
1 528 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 290 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
770 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 528 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 290 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
770 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč