FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 295 000 Kč
Nedaňové příjmy
147 500 Kč
Přijaté transfery
57 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
1 515 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 244 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
670 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 515 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 244 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
670 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč