FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
3 300 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
167 500 Kč
4
Přijaté transfery
81 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
1 709 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 304 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
629 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 709 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 304 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
629 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
60 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč